EN | 中文 | TH

บทนำ

โรงแรม สุโขทัย แอนด์ รีสอร์ท (ในที่นี้ใช้อ้างถึงแทน “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของแขกทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมทำธุรกิจกับเรา ซึ่งเราได้มีนโยบายที่เข้มงวดในการรักษาข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างไว้เป็นความลับเฉพาะ เรามีความเข้าใจในความกังวลของคุณในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา ในการนำเป็นเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเรามีความขอบคุณสำหรับความไว้ใจของท่านที่มีต่อเรา ทางเราขอให้สัญญาในการจัดเก็บและดูแลข้อมูลของท่านภายใต้กฏหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเข้มงวด

คำร้องของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกนำมาใช้เพื่อดูแลและจัดเก็บข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลทั้งของแขกที่เข้าพักและทุกท่านที่ร่วมทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบลายลักษณ์อักษร

จุดประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

จุดประสงค์ในการนำเก็บ และ นำข้อมูลต่างๆไปใช้โดยโรงแรม ถูกแบ่งตามจุดประสงค์พื้นฐานที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และตามความสมัครใจของลูกค้า หากข้อมูลถูกนำมาใช้ตามหลักกฏหมาย คุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข็อมูลที่ซึ่งเป็นประโยชน์กับเรา เพื่อที่จะได้รับการตอบรับและบริการตามความต้องการอย่างถูกต้อง หากข้อมูลถูกนำไปใช้ตามความสมัครใจของท่าน บริษัทจะต้องสอบถามและได้รับความอนุญาตจากท่านก่อนนำข้อมูลนั้นไปใช้ทุกครั้ง

จุดประสงค์ที่ซึ่งเป็นไปตามหลักกฏหมายในการนำข้อมูลของท่านไปใช้

 1. ควบคุมและติดตามสอบถามข้อมูลตามเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
 2. ระบุตัวตนในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ชนะในการชิงโชครางวัลต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น
 3. จัดหาให้ตรงกับข้อเรียกร้องเพื่อเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการสอบถามจากบริษัทตามหลักกฏหมาย
 4. เพื่อดำเนินงานตามคำร้องขอจากลูกค้า
 5. เพื่อดำเนินการทางธุรกิจอันเกิดจากคำร้องจากลูกค้าให้สำเร็จ
 6. ออกแบบและพัฒนาการบริการที่มีอยู่ของเราให้กับแขกผู้เข้าพักทุกท่าน;
 7. เพื่อจัดหาและส่งข้อมูลเบื้องต้นในด้านการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใดๆก็ตาม ที่ลูกค้ามีไว้กับเราหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 8. เพื่อจัดการและบังคับให้เป็นไปตามกฏและข้อบังคับของการ ประกวด, โปรโมชั่นพิเศษ หรือ เกมส์ ตามที่เราได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการค้า
 9. สำหรับธุรกิจภายในและจุดประสงค์การบริหารภายในของบริษัท
 10. เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือขอวเครดิตลูกค้าทุกท่าน
 11. เพื่อบังคับให้ลูกค้าทุกคนทำตามกฏหมายและข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้เราสามารถให้บริการและความปลอดภัยกับท่านได้อย่างเต็มที่

 

จุดประสงค์ที่ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจในการให้ข้อมูล

 1. เพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนพิเศษใดๆจากโรงแรมให้กับลุกค้าได้ทราบ
 2. เพื่อส่งให้ตามจุดประสงค์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ การร่วมโปรโมชั่นกับสาขาต่างๆ บริษัทในเครือ พาร์ทเนอร์และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 3. ส่งแบบสอบถามทางด้านบริการ

 

การรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” ในสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวข้องถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ซึ่งสามารถระบุความถูกต้องได้เพียงแค่ตัวลูกค้าคนนั้นเท่านั้น ลุกค้าสามารถเข้าไปยังเวบไซต์ของเราโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ถ้าหากลูกค้ามีการร้องขอถึงการบริการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เรามีความจำเป็นที่จะต้องสอบถามถึงข้อมูลนั้นๆที่เราต้องการ ทั้งนี้การสอบถามข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่บนจุดประสงค์ (i) เพื่อเติมเต็มการจองหรือการร้องขอรับบริการในด้านใดก้ตาม (ii) ใช้ลงทะเบียนเพื่อรับการบริการหรือโปรแกรมสมาชิกของโรงแรม (v) เพื่อระบุในจดหมายสมัครงาน และ (vi) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เราอาจมีความจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการระบุตัวตน ป้องกัน และดูแล อันใดตามที่กฏหมายกำนหนด

ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมุลที่ใช้ในการติดต่อ, หมายเลขพาสปอร์ตและวีซ่า, บัตรประชาชน
 • ข้อมูลการเข้าพักของแขก รวมถึงโรงแรมที่แขกมีการเข้าพัก วัน และระยะเวลา ของการเข้าพัก สินค้าและบริการที่มีการสั่งซื้อ ข้อร้องขอพิเศษใดๆ การสอบถามถึงการให้คะแนนความพึงพอใจในบริการ หมายเลขโทรศัพท์ และ แฟกซ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลของการเป็นสมาชิก ข้อมูลบัญชี รหัส รวมถึงผู้ร่วมเดินทางทุกคนของท่านด้วย
 • ข้อมูลใดๆก็ตามที่จะช่วยเติมเต็มคำร้องขอพิเศษของท่าน เช่น เพื่อการเดินทางพักผ่อน
 • ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้บริการของโรงแรม
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านทางระบบทีวีปิด หรือ ระบบความปลอดภัยต่างๆ

 

การแจ้งล่วงหน้า เพื่อการตลาดโดยตรง และการตลาดออนไลน์

เรามีความตั้งใจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด้วยจุดประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด เช่น การส่งอีเมลล์ โทรแจ้งข่างสาร ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งโปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอ อัพเดทข่าวสาร ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมจะจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม เครดิตการ์ด บริการด้านการลงทุนและการเงินต่างวๆ อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมการกุศสลที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ มีเดีย และสื่อต่างๆ

เราอาจจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารการตลาดหากท่านไม่อนุญาต หากท่านมีความประสงค์ไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ท่านสามารถเลือก ไม่รับข่าวสารทางการตลาดจากเราได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่าน โดยที่;

 1. เราจะทำการแจ้ง เมื่อบริษัทมีการเก็บข้อมูลหรือใช้ข้อมูลนั้นๆ
 2. บริษัทเปิดโอกาศให้ท่าน เลือก เลิกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการเลือก ยกเลิก การรับข่าวสารจากเราได้ทุกเมื่อ
 3. แจ้งท่านเมื่อบริษัทต้องการเก็บข้อมูลและวิธีที่ท่านจะสามารถเข้าไปตรวจสอบ เปลี่ยน หรือลบ ข้อมูลซึ่งบริษัททำการจัดเก็บ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการทำดังนี้

 1. ตรวจสอบ บริษัทในด้านข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวท่าน
 2. เรียกร้องให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านให้ถูกต้อง
 3. ทำให้แน่ใจในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท

 

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นหรือตามจุดประสงค์นั้นๆ ทั้งทางตรงและทา งอ้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดส่งให้กับ

 1. บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
 2. เอเจ้นท์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการกับทางโรงแรม
 3. เอเจ้นท์ด้านบัตรเครดิต และธุรกรรมทางการเงินค่างๆ
 4. บุคคลของบริษัทที่ซึ่งมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ดูแล ตรวจสอบ และรักษาข้อมูลนั้นๆ

 

คำมั่นสัญญาของเราในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะยึดมั่นแลดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และป้องกันการใช้และเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุยาต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องที่สุด แต่บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการถูกขโมยข้อมูล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตาม

บราวส์ซิ่งไม่ระบุตัวตน

เมื่อท่านเข้าชมเวบไซต์ของเรา ทางเวปไซต์ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ หรือเรียกเก็บข้อมูล โดยไม่ผ่านการให้ข้อมูลนั้นโดยตรงจากท่าน เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้หากท่านไม่ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับเราด้วยตัวท่านเอง

คุ๊กกี้

เพื่อทำให้การเข้าชมเวปไซต์ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เวปเพจบางหน้าของเราอาจมีการใช้ คุกกี้ ซึ่งเป็นเอกสารข้อความในการจัดเก็บและจดจำข้อมูลที่ท่านให้ หากท่านมีการให้ข้อมูล หรืออีเมลล์กับเรา ข้อมูลที่ท่านให้อาจมีการเชื่อมต่อ และจัดเก็บในคุกกี้โดยอัตโนมัติ

ทางเลือก

ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลใดๆก็ตามกับทางบริษัทได้ อย่างไรก็ตามหากมีการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบกับการให้บริการของเราแก่ท่านได้